Waarom begin je aan een Stichting

 

De Stichting is opgericht omdat een groot aantal dorpsbewoners het

kerkgebouw als monument heel belangrijk vinden. Bovendien

beschouwen velen de kerk, naast de kerkelijke functie, als beeld-

bepalend in de mooie dorpskern van Zwammerdam en zijn van

mening dat zoiets moet blijven bestaan. Kerkelijke monumenten

worden gelukkig nog steeds beschouwd om mensen de gelegenheid

te geven om kernmomenten van het leven te markeren en dierbaren

uit het verleden in gedachtenis te houden. Soms blijken historische

gebeurtenissen en herinneringen zich te openbaren in een

monumentaal gebouw die aan eerdere geslachten waren toevertrouwd.

Een monumentaal kerkgebouw kan als iets verrassend worden ervaren

maar het kan ook als een last worden gezien. Het genieten van het

gebouw weegt dan niet altijd meer op tegen de zwaarte van het in

stand houden.

 

Zoals omschreven gaat het onderhoud van de Dorpskerk steeds zwaarder wegen temeer daar het in stand houden niet altijd meer gezien wordt als een eerste opdracht van deze tijd. Al met al voldoende aanleiding om de Stichting Vrienden van de Zwammerdamse Dorpskerk op te richten. Mede door de stichting een grotere kring belangstellenden te betrekken bij het verwezenlijken van diverse plannen. Dit alles met als doel om de Dorpskerk voor toekomstige generaties te behouden.