Een verder inkijkje

 

Onze voorouders hebben zich alle moeite getroost om de kerk te bouwen en herbouwen wat vervolgens is geworden het mooiste monument van Zwammerdam. Sinds eeuwen staat het kerkgebouw op een schitterende plek te pronken in de dorpskern. Het is als het ware de Dammenaren in de schoot geworpen en dat stelt het College van Kerkrentmeesters tot een instandhoudingsverplichting. Vanwege de ervaringen elders en een steeds meer terugtredende overheid betreffende het verstrekken van subsidies, zal het college op korte termijn daartoe niet meer in staat zijn. Deze verwachting is mede de aanleiding geweest een stichting in het leven te roepen. Een stichting met de belangrijkste taak een financiele buffer te realiseren waarmee in de toekomst het bestaan van het kerkgebouw veilig gesteld kan worden. Een schitterende erfenis schept immers een verplichting voor de huidige generatie waarbij u de Stichting Vrienden van de Zwammerdamse Dorpskerk kunt helpen.